en

 

VISUAL RESEARCH.STUDIO
“Onderzoeken toegankelijk, begrijpbaar en inspirerend maken voor iedereen.”Visual research studio ondersteunt bij de visuele vertaalslag van onderzoeksresultaten.
We zorgen voor passende en aansprekende communicatiematerialen zoals werving benodigdheden, (eind)rapportages en infographics die een breder publiek aanspreekt.

Samen met jou brengen we complexe onderzoeken tot de kern en komen met pakkende en heldere visualisaties zodat het onderzoek toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, uitvoerende professionals of adviseurs. Denk hierbij aan social media posts, flyers, posters of een korte animatie.


  CONTACTNeem gerust contact met ons op, ook als er nog geen concreet onderzoek of project ligt en je wilt enkel je mogelijkheden bespreken.      

mail@visual-research.studio
+31 (0)6-1776 46 23
WERK    

- Case study -
Hoe groeit de Nederlandse bevolking anno 2021?

Opgemaakt als GIF voor Whatsapp & Instagram posts


Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft per kwartaal nieuwe cijfers weer waarin (onder andere) de leeftijdsverdeling van de Nederlandse bevolking wordt berekend. Dit toont men door middel van standaard grafieken welke overzichtelijk en duidelijk zijn voor mensen die deze methodes ook daadwerkelijk weten te lezen en te begrijpen. Dit zijn meestal midden-en-hoog opgeleide burgers.

‘Hoe kun je op een andere manier dezelfde data weergeven en daarmee wellicht een grotere groep mensen bereiken?’

Door een dataset te visualiseren door middel van alledaagse dingen, zoals een tulpenbol.
De groei van de tulp, een iconisch Nederlands symbool, toont de samenstelling per leeftijdsgroep in Nederland; Des te ouder, des te volmaakter de tulp*.

Deze visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS), mei 2021

Uitwerking:
Losse afbeeldingen
GIF animatie (ook de delen via chats)

*een kleine ode aan het ouder worden.
De druk op het natuurgebied De Amersfoortse Heuvelrug neemt de afgelopen jaren toe. Steeds meer mensen gebruiken de heuvelrug om te sporten, ontspannen en de hond uit te laten. Grondeigenaren komen met voorstellen om te bouwen of een andere invulling te geven aan de bestaande veelal cultuurhistorische gebouwen. En Amersfoort staat voor opgaven om te zorgen voor voldoende woningen, het opwekken van duurzame energie en het zoeken van de geschikte ruimte voor andere voorzieningen. De groene Amersfoortse Heuvelrug is van belang voor de identiteit, beleefbare historie, gezonde leefomgeving, leefgebieden van planten- en diersoorten, opname van broeikasgassen en klimaatbestendigheid van Amersfoort. Hoe kunnen we met deze opgaven omgaan, rekening houdend met het uitgangspunt om de groene en cultuurhistorische kwaliteiten van de Amersfoortse Heuvelrug te beschermen en te versterken?

Onderzoek en Adviesbureau Labyrinth is gevraagd om een onderzoek uit te voeren onder de omwonenden en de mensen die het park veelal gebruiken om hun wensen en visie in kaart te brengen en mee te nemen in de toekomstvisie van het natuurpark. Een deel van de onderzoeksresultaten hebben we visueel gepresenteerd door middel van een stille atlas. Hiermee worden de uitkomsten en wensen van de respondenten voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Bron:
Gemeente Amersfoort

Uitwerking:
Het gebied verdeeld in vijf losse gebieden om dieper op de voorstellen in te gaan. Een afbeelding met alle voorstellen voor het gehele gebied. Allemaal ontworpen specifiek voor de rapporatage en presentatie.
 

Herkenning Onderzoek - Online & Offline
Visuele vertaalslag van wervingscampagnes 


Naast naamsbekendheid en een pakkende titel is het ook erg handig om een eigen beeldkenmerk te creëren bij een onderzoek. Dit geldt vooral bij langdurige en wederkerende onderzoeken. Je wilt graag dat de respondent mee blijft doen  en zo snel mogelijk iets herkent. Hierbij is het ook belangrijk of het onderzoek enkel online of in persoon gaat plaatsvinden. Je hanteert namelijk verschillende wervingsmethodes en dus een andere beeldtaal. Visual Research Studio helpt u bij de visuele vertaling van een onderzoek van A tot Z.

Uitwerking:
Een tweetal voorbeelden van een visuele vertaalslag voor een online en offline wervingscampagne.

                 
- Case study -
Onbeperkt Meedoen!

Een aantal uitkomsten van het onderzoek visueel vormgegeven voor digitaal gebruik.


In het kader van de monitoring van het overheidsprogramma VN-Verdrag ‘Onbeperkt Meedoen!’ is dit onderzoek uitgevoerd door Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg. Het onderzoek heeft als doel om mensen met een beperking merkbaar minder drempels tegen te laten komen welke het meedoen in de samenleving in de weg staan. Hierbij heeft men de ambitie dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

‘Hoe kunnen we een aantal uitkomsten van dit onderzoek zo weergeven dat het burgers zonder beperking raakt. Dat men hierdoor bewust wordt van de beperkingen van een bepaalde doelgroep en zo kan bijdrage aan een positieve verandering.’

Door verschillende alledaagse beperkingen te visualiseren en hoe deze wordt ervaren door een persoon zónder en een persoon mét een bepaalde beperking.

Bij deze case study hebben we ons enkel gefocust op een drietal uitkomsten van het onderzoek welke de groep met een fysieke beperking betreft. Dit zijn dus niet per definitie de hoofdoorzaken of de grootste obstakels die men ervaart. 
De visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen.


Bron: Monitor Onbeperkt Meedoen 2016-2019 - Tweede meting

Uitwerking:
Losse afbeeldingen in sets van twee voor digitaal gebruik

             


Onderzoek Sociale Cohesie - Werving Focusgroepen
Advertenties opgemaakt voor verschillende sociale media kanalen


Voor een verkennende conceptstudie om de sociale cohesie te onderzoeken binnen verschillende groepen in de samenleving heeft Onderzoek en Adviesbureau Labyrinth in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau een vijftal focusgroepen georganiseerd met een 6-8 deelnemers per groep.

Hierbij wil men spreken met verschillende groepen uit de samenleving die woonachtig zijn in zowel de randstad en omgeving maar ook kleine steden en dorpen elders in Nederland.
De werving en selectie heeft grotendeels plaatsgevonden via sociale media waarvoor we een vijftal verschillende advertenties hebben gemaakt om een diverse groep mensen aan te spreken. We hebben visueel ingespeeld op de behoeftes en connecties met andere.

In totaal hebben maar liefst 39 deelnemers meegedaan aan de focusgroepen die allemaal binnen een tijdsbestek van vier weken hebben plaatsgevonden.

Bron:Nog niet gepubliceerd - Conceptstudie vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau

Uitwerking:
5 individuele afbeeldingen voor verschillende sociale media kanalen.

            
Diversiteit in data visualisaties
Opgemaakt voor Instagram posts


Je kunt vandaag de dag de krant niet meer openslaan (lees scrollen) zonder een artikel te lezen waarbij men verwijst naar een onderzoek. Visual Research.Studio ziet graag dat onderzoeksresultaten niet alleen genoemd worden in de media maar ook echt voor een groter publiek toegankelijk zijn en begrepen worden. We verdiepen ons daarom momenteel in de verschillende vormen van data visualisaties. Dit doen we door laagdrempelige visualisaties te creëren die aansluiten bij alledaagse voorbeelden. Hierdoor maken we onderzoeksresultaten begrijpbaar voor een brede doelgroep en vergroten we draagvlak voor onderzoek.

De visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen. We tonen hier een selectie.

Voor andere visualisaties kun je terecht op ons instagram account: visualresearch.studio'

Bron: Zie afbeelding per visualisatie.

Uitwerking:
Losse afbeeldingen specifiek voor mobiel.
- Case study -
Hoe kleurrijk in de Nederlandse bevolking anno 2021?

Uitkomsten opgemaakt voor LinkedIn posts


Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft per kwartaal nieuwe cijfers weer waarin (onder andere) het aantal Nederlanders met een migratieachtergrond wordt berekend.
Dit toont men door middel van standaard grafieken - charts welke overzichtelijk en duidelijk zijn voor mensen die deze methodes ook daadwerkelijk weten te lezen en te begrijpen. Dit zijn meestal midden-en-hoog opgeleide burgers. 

‘Hoe kun je op een andere manier dezelfde data weergeven en daarmee wellicht een grotere groep mensen bereiken?’

Door een dataset te visualiseren door middel van alledaagse dingen, zoals een bloemenveld.
In deze visualisatie staat elke bloemsoort voor een van de 7 meest voorkomende landen van herkomst van Nederlanders met een migratieachtergrond. culturele achtergrond. Het aantal bloemen staat in verhouding tot de gehele bevolking van Nederland.

Deze visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS), mei 2021


Uitwerking:
Losse afbeeldingen
GIF animatie (ook de delen via chats)

VISUAL RESEARCH.STUDIO


fdf

“Onderzoeken toegankelijk, begrijpbaar en inspirerend maken voor iedereen.”Visual research studio ondersteunt bij de visuele vertaalslag van onderzoeksresultaten.
We zorgen voor passende en aansprekende communicatiematerialen zoals werving benodigdheden, (eind)rapportages en infographics die een breder publiek aanspreekt.

Samen met jou brengen we complexe onderzoeken tot de kern en komen met pakkende en heldere visualisaties zodat het onderzoek toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, uitvoerende professionals of adviseurs. Denk hierbij aan social media posts, flyers, posters of een korte animatie.

Het is vaak van groot belang om betrokkenen te informeren over de voortgang en/of eindresultaten van een onderzoek zodat men zich gehoord voelt en zich betrokken voelt bij het onderzoek en de organisatie. Door deze (externe) betrokkenen te informeren over de uitkomsten van het onderzoek, bouw je vertrouwen op en wordt een onderzoek uiteindelijk breder gedragen, beter begrepen en toegankelijker voor én door een diverse groep mensen.

Daarnaast kan het onderzoeksteam samen met deze (externe) betrokkenen een groot publiek bereiken en eventueel een toekomstig onderzoek binnen eenzelfde thema vergemakkelijken.


BURGERPANEL


Een enkel persoon kan niet spreken voor de diversiteit aan burgers in Nederland.
Om de juiste visuele vertaling te maken voor een onderzoek, overleggen wij onze ontwerpen graag met een of meerdere leden uit het burgerpanel. Dit gebeurt uiteraard in overleg met jou als opdrachtgever.
Het burgerpanel oordeelt kritisch, zorgt voor een bredere kijk op de samenleving en men komt vaak met suggesties en ideeën waardoor de ontwerpen rijker worden in uitstraling en het eindelijke doel. 

Het burgerpanel zal groeien en mee veranderen met de tijd, zoals ook de maatschappij dat doet.

  PROEFSCHRIFT


Visual Research.Studio helpt je graag bij je promotietraject. We verzorgen de vormgeving van je gehele proefschrift met custom made voorkant, stellingen, uitnodigingen en presentaties.

Mocht je graag met ons samenwerken om ook jouw proefschrift vorm te geven?

Neem dan contact met ons op via www.persoonlijkproefschrift.nl voor meer informatie.

 
CONTACTNeem gerust contact met ons op, ook als er nog geen concreet onderzoek of project ligt. Een kopje koffie drinken doen we altijd graag!   

mail@visual-research.studio
+31 (0)6-1776 46 23

Visual Research.Studio
Vlampijpstraat 84
3534 AR Utrecht

BTW:NL003910984B92     

 
           “Onderzoeken toegankelijk, begrijpbaar en inspirerend maken voor iedereen.”


Visual research studio ondersteunt bij de visuele vertaalslag van onderzoeksresultaten.

We zorgen voor passende en aansprekende communicatiematerialen zoals werving benodigdheden, (eind)rapportages en infographics die een breder publiek aanspreekt.


Samen met jou brengen we complexe onderzoeken tot de kern en komen met pakkende en heldere visualisaties zodat het onderzoek toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, uitvoerende professionals of adviseurs.

Denk hierbij aan social media posts, flyers, posters of een korte animatie.


Meer lezen? Scroll naar beneden of klik op ‘Over’ boven in de menubalk


WERK

Onderzoek Amersfoortse Heuvelrugvisie


Klik op de tekst voor de visuele vertaling

De druk op het natuurgebied De Amersfoortse Heuvelrug neemt de afgelopen jaren toe.

Steeds meer mensen gebruiken de heuvelrug om te sporten, ontspannen en de hond uit te laten. Grondeigenaren komen met voorstellen om te bouwen of een andere invulling te geven aan de bestaande veelal cultuurhistorische gebouwen. En Amersfoort staat voor opgaven om te zorgen voor voldoende woningen, het opwekken van duurzame energie en het zoeken van de geschikte ruimte voor andere voorzieningen. De groene Amersfoortse Heuvelrug is van belang voor de identiteit, beleefbare historie, gezonde leefomgeving, leefgebieden van planten- en diersoorten, opname van broeikasgassen en klimaatbestendigheid van Amersfoort. Hoe kunnen we met deze opgaven omgaan, rekening houdend met het uitgangspunt om de groene en cultuurhistorische kwaliteiten van de Amersfoortse Heuvelrug te beschermen en te versterken?

Onderzoek en Adviesbureau Labyrinth is gevraagd om een onderzoek uit te voeren onder de omwonenden en de mensen die het park veelal gebruiken om hun wensen en visie in kaart te brengen en mee te nemen in de toekomstvisie van het natuurpark.
Een deel van de onderzoeksresultaten hebben we visueel gepresenteerd door middel van een stille atlas. Hiermee worden de uitkomsten en wensen van de respondenten voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

Bron: Amersfoort.nl

Uitwerking:
Het gebied verdeeld in vijf losse gebieden om dieper op de voorstellen in te gaan. Een afbeelding met alle voorstellen voor het gehele gebied. Allemaal ontworpen specifiek voor de rapportage en presentatie.


       
            Herkenning onderzoek - Online & Offline


Klik op de tekst voor de voorbeelden

Naast naamsbekendheid en een pakkende titel is het ook erg handig om een eigen beeldkenmerk te creëren bij een onderzoek. Dit geldt vooral bij langdurige en wederkerende onderzoeken. Je wilt graag dat de respondent mee blijft doen  en zo snel mogelijk iets herkent. Hierbij is het ook belangrijk of het onderzoek enkel online of in persoon gaat plaatsvinden. Je hanteert namelijk verschillende wervingsmethodes en dus een andere beeldtaal. Visual Research Studio helpt u bij de visuele vertaling van een onderzoek van A tot Z.

Uitwerking:
Een tweetal voorbeelden van een visuele vertaalslag voor een online en offline wervingscampagne.- Case study -
Onbeperkt Meedoen!


Klik op de tekst voor de visuele vertaling

In het kader van de monitoring van het overheidsprogramma VN-Verdrag ‘Onbeperkt Meedoen!’ is dit onderzoek uitgevoerd door Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de gezondheidszorg. Het onderzoek heeft als doel om mensen met een beperking merkbaar minder drempels tegen te laten komen welke het meedoen in de samenleving in de weg staan. Hierbij heeft men de ambitie dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

‘Hoe kunnen we een aantal uitkomsten van dit onderzoek zo weergeven dat het burgers zonder beperking raakt. Dat men hierdoor bewust wordt van de beperkingen van een bepaalde doelgroep en zo kan bijdrage aan een positieve verandering.’

Door verschillende alledaagse beperkingen te visualiseren en hoe deze wordt ervaren door een persoon zónder en een persoon mét een bepaalde beperking.

Bij deze case study hebben we ons enkel gefocust op een drietal uitkomsten van het onderzoek welke de groep met een fysieke beperking betreft. Dit zijn dus niet per definitie de hoofdoorzaken of de grootste obstakels die men ervaart. 
De visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen.

Bron: Nivel.nl

Uitwerking:
Losse afbeeldingen in sets van twee voor digitaal gebruik


Onderzoek Sociale Cohesie - Werving Focusgroepen


Klik op de tekst voor de visuele vertaling

Voor een verkennende conceptstudie om de sociale cohesie te onderzoeken binnen verschillende groepen in de samenleving heeft Onderzoek en Adviesbureau Labyrinth in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau een vijftal focusgroepen georganiseerd met een 6-8 deelnemers per groep.

Hierbij wil men spreken met verschillende groepen uit de samenleving die woonachtig zijn in zowel de randstad en omgeving maar ook kleine steden en dorpen elders in Nederland.

De werving en selectie heeft grotendeels plaatsgevonden via sociale media waarvoor we een vijftal verschillende advertenties hebben gemaakt om een diverse groep mensen aan te spreken. We hebben visueel ingespeeld op de behoeftes en connecties met andere.

In totaal hebben maar liefst 39 deelnemers meegedaan aan de focusgroepen die allemaal binnen een tijdsbestek van vier weken hebben plaatsgevonden.

Bron: Nog niet gepubliceerd - Conceptstudie scp.nl 

Uitwerking:
5 individuele afbeeldingen voor verschillende sociale media kanalen

             
       


- Case study -
Hoe groeit de Nederlandse bevolking anno 2021?


Klik op de tekst voor de visuele vertaling

Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft per kwartaal nieuwe cijfers weer waarin (onder andere) de leeftijdsverdeling van de Nederlandse bevolking wordt berekend.
Dit toont men door middel van standaard grafieken welke overzichtelijk en duidelijk zijn voor mensen die deze methodes ook daadwerkelijk weten te lezen en te begrijpen. Dit zijn meestal midden-en-hoog opgeleide burgers.

‘Hoe kun je op een andere manier dezelfde data weergeven en daarmee wellicht een grotere groep mensen bereiken?’

Door een dataset te visualiseren door middel van alledaagse dingen, zoals een tulpenbol.
De groei van de tulp, een iconisch Nederlands symbool, toont de samenstelling per leeftijdsgroep in Nederland; Des te ouder, des te volmaakter de tulp*.
Deze visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - mei 2021

Uitwerking:
Losse afbeeldingen
GIF animatie (ook de delen via chats)

*Een kleine ode aan het ouder worden.
Diversiteit in data visualisaties


Klik op de tekst voor de visuele vertaling

Je kunt vandaag de dag de krant niet meer openslaan (lees scrollen) zonder een artikel te lezen waarbij men verwijst naar een onderzoek. Visual Research.Studio ziet graag dat onderzoeksresultaten niet alleen genoemd worden in de media maar ook echt voor een groter publiek toegankelijk zijn en begrepen worden. We verdiepen ons daarom momenteel in de verschillende vormen van data visualisaties. Dit doen we door laagdrempelige visualisaties te creëren die aansluiten bij alledaagse voorbeelden.
Hierdoor maken we onderzoeksresultaten begrijpbaar voor een brede doelgroep en vergroten we draagvlak voor onderzoek.

De visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen. We tonen hier een selectie.  

Bron: zie afbeelding visualisatie

Uitwerking:
Losse afbeeldingen specifiek voor mobiel

Voor andere visualisaties kun je terecht op ons instagram account:

https://
www.instagram.com/visualresearch.studio/- Case study -
Hoe kleurrijk is de Nederlandse bevolking anno 2021?


Klik op de tekst voor de visuele vertaling

Het Centraal Bureau voor Statistiek geeft per kwartaal nieuwe cijfers weer waarin (onder andere) het aantal Nederlanders met een migratieachtergrond wordt berekend.
Dit toont men door middel van standaard grafieken welke overzichtelijk en duidelijk zijn voor mensen die deze methodes ook daadwerkelijk weten te lezen en te begrijpen. Dit zijn meestal midden-en-hoog opgeleide burgers. 

‘Hoe kun je op een andere manier dezelfde data weergeven en daarmee wellicht een grotere groep mensen bereiken?’

Door een dataset te visualiseren door middel van alledaagse dingen, zoals een bloemenveld.

In deze visualisatie staat elke bloemsoort* voor een van de
zeven meest voorkomende landen van herkomst van Nederlanders met een migratieachtergrond. culturele achtergrond. Het aantal bloemen staat in verhouding tot de gehele bevolking van Nederland.
Deze visualisaties zijn speciaal ontworpen voor de verschillende sociale media kanalen.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) - mei 2021

Uitwerking:
Losse afbeeldingen
GIF animatie (ook de delen via chats)

*Een kleine ode aan diversiteit binnen een bevolking


PROEFSCHRIFT


Klik op de tekst voor de visuele vertaling

Visual Research.Studio helpt je graag bij je promotietraject. We verzorgen de vormgeving van je gehele proefschrift met custom made voorkant, stellingen, uitnodigingen en presentaties.

Mocht je graag met ons samenwerken om ook jouw proefschrift vorm te geven?

Neem dan contact met ons op via www.persoonlijkproefschrift.nl voor meer informatie.OVER VISUAL RESEARCH.STUDIO
“Onderzoeken toegankelijk, begrijpbaar en inspirerend maken voor iedereen.”Visual research studio ondersteunt bij de visuele vertaalslag van onderzoeksresultaten.

We zorgen voor passende en aansprekende communicatie-materialen zoals werving benodigdheden, (eind)rapportages en infographics die een breder publiek aanspreekt.

Samen met jou brengen we complexe onderzoeken tot de kern en komen met pakkende en heldere visualisaties zodat het onderzoek toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld beleidsmedewerkers, uitvoerende professionals of adviseurs.
Denk hierbij aan social media posts, flyers, posters of een korte animatie.

Het is vaak van groot belang om betrokkenen te informeren over de voortgang en/of eindresultaten van een onderzoek zodat men zich gehoord voelt en zich betrokken voelt bij het onderzoek en de organisatie. Door deze (externe) betrokkenen te informeren over de uitkomsten van het onderzoek, bouw je vertrouwen op en wordt een onderzoek uiteindelijk breder gedragen, beter begrepen en toegankelijker voor én door een diverse groep mensen.

Daarnaast kan het onderzoeksteam samen met deze (externe) betrokkenen een groot publiek bereiken en eventueel een toekomstig onderzoek binnen eenzelfde thema vergemakkelijken.


BURGERPANEL


Een enkel persoon kan niet spreken voor de diversiteit aan burgers in Nederland. Om de juiste visuele vertaling te maken voor een onderzoek, overleggen wij onze ontwerpen graag met een of meerdere leden uit het burgerpanel.

Dit gebeurt uiteraard in overleg met jou als opdrachtgever.

Het burgerpanel oordeelt kritisch, zorgt voor een bredere kijk op de samenleving en men komt vaak met suggesties en ideeën waardoor de ontwerpen rijker worden in uitstraling en het eindelijke doel. 

Het burgerpanel zal groeien en mee veranderen met de tijd,
zoals ook de maatschappij dat doet.

Meer informatie over het burgerpanel volgt binnenkort.


   


CONTACTNeem gerust contact met ons op, ook als er nog geen concreet onderzoek of project ligt.
Een kopje koffie drinken doen we altijd graag!   

mail@visual-research.studio
+31 (0)6-1776 46 23

Visual Research.Studio
Vlampijpstraat 84
3534 AR Utrecht


KvK: 84079053
BTW: NL003910984B92